Menu Start

Het lightning network uitgelegd

Bitcoin kopen, afrekenen met iDeal en de eerste 1.000 geen transactiekosten? Bitvavo is je partner!

Zo af en toe praat ik jullie als leken bij over de technieken rondom crypto. Deze keer het Lightning Network. Het Lightning Network is een tweede laag die is toegevoegd aan de blockchain van Bitcoin ( BTC ) en die off-chain transacties mogelijk maakt, dat wil zeggen transacties tussen partijen die zich op het moment van de transactie niet op het blockchain-netwerk bevinden. 

Meerdere tegelijk

Meerdere betaalkanalen tussen partijen of bitcoin gebruikers vormen de tweede laag. Een Lightning Network-kanaal is een transactiemethode met twee partijen waarbij partijen betalingen van elkaar kunnen doen of ontvangen. Laag twee verbetert de schaalbaarheid van blockchain-applicaties door transacties buiten het blockchain-mainnet (laag één) te beheren, terwijl het nog steeds profiteert van het krachtige gedecentraliseerde beveiligingsparadigma van het mainnet. 

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid is een belangrijke barrière die de wijdverbreide acceptatie van cryptocurrencies beperkt. Als het goed wordt geschaald, kan een blockchain-netwerk miljoenen tot miljarden transacties per seconde (TPS) aan. In deze context brengt het Lightning Network lage kosten in rekening door transacties buiten de keten af ​​te handelen en af ​​te wikkelen, waardoor nieuwe use-cases mogelijk worden, zoals instant microbetalingen die het traditionele “kun je koffie kopen met crypto”-raadsel kunnen oplossen, de verwerkingstijden versnellen en de kosten verlagen (energiekosten) in verband met de blockchain van bitcoin. Kort gezegd, goedkoop en snel.

Bitcoin kopen, afrekenen met iDeal en de eerste 1.000 geen transactiekosten? Bitvavo is je partner!

Vergoeding als verzekering

Hoewel de bedoeling er is, worstelt het Lightning Network nog steeds om het probleem op te lossen en introduceert het zelfs verschillende problemen, zoals lage routeringskosten en kwaadaardige aanvallen. Er is bijvoorbeeld een kleine vergoeding vereist om zowel een betalingskanaal te openen als te sluiten. Bovenop deze kleine vergoedingen komen routeringskosten die naar knooppunten gaan die transacties valideren. 

Nu rijst de vraag: als de routeringsvergoeding zo laag is, waarom zou een knooppunt die transactie dan willen valideren?

BLutz

Het duidelijke antwoord is dat miners niet vaak kleinere transacties valideren, omdat ze lagere vergoedingen krijgen voor het valideren van onbeduidende transacties. Als gevolg hiervan betalen handelaren routeringsvergoedingen en moeten ze mogelijk lang wachten voordat de transactie wordt gevalideerd. 
Met betrekking tot kwaadaardige aanvallen kan een kwaadwillende verschillende betalingskanalen starten en ze allemaal tegelijk sluiten. Die kanalen moeten dan worden gevalideerd die legitieme in de weg staan ​​en het netwerk overbelasten. Tijdens congestie kan de aanvaller geld weghalen voordat legitieme partijen zich bewust worden van de situatie. 

Geschiedenis van Lightning Network

Het Lightning Network werd in 2015 voorgesteld door twee onderzoekers, Thaddeus Dryja en Joseph Poon, in een paper met de titel “The Bitcoin Lightning Network”. Hun geschriften waren gebaseerd op eerdere discussies over betalingskanalen gemaakt door Satoshi Nakamoto, de anonieme bedenker van de bitcoin. Nakamoto beschreef betaalkanalen aan collega-ontwikkelaar Mike Hearn, die de gesprekken in 2013 publiceerde. 

Bitcoin kopen, afrekenen met iDeal en de eerste 1.000 geen transactiekosten? Bitvavo is je partner!

Whitepaper

De samenvatting van de white paper beschrijft een off-chain protocol dat bestaat uit betalingskanalen. Binnen betalingskanalen kunnen twee niet-vertrouwde partijen waarde overdragen zonder het mainnet te overbelasten, aangezien de kanalen off-chain bestaan. Off-chain kanalen zijn ontworpen om het schaalbaarheidsprobleem van b

itcoin op te lossen. Dryja en Poon vertelden vervolgens dat Visa tijdens de feestdagen in 2013 een piek bereikte van 47.000 TPS. Wil bitcoin ook maar in de buurt komen van Visa’s TPS, dan zou het acht gigabyte aan transacties per blok moeten beheren, wat lang niet in de buurt komt van de mogelijkheden van de huidige blockchain.
Aanvankelijk kon bitcoin slechts zeven transacties per seconde aan, ervan uitgaande dat die transacties elk ongeveer 300 bytes waren. Bovendien hadden de blokken van bitcoin op dat moment slechts een transactielimiet van één megabyte, dus er was zeker geen ruimte om in de buurt van 47.000 bitcoin-transacties in één blok te passen.

Lightning Labs opgericht

In 2016 richtten Dryja en Poon Lightning Labs op (met een paar andere medewerkers), een bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van het Lightning Network. Ondanks verschillende veranderingen in teamleden in de loop van de tijd, heeft Lightning Labs eraan gewerkt om het protocol compatibel te maken met het kernnetwerk van bitcoin. Een doorbraak werd mogelijk na de op SegWit gebaseerde soft fork van Bitcoin in 2017, die ruimte vrijmaakte voor meer transacties om in elk blok te passen en een al lang bestaande Bitcoin-bug, genaamd transactievormbaarheid, verwijderde. De bug stelde gebruikers in staat transacties te vervalsen, tegen het netwerk te liegen en bitcoin in hun portemonnee te houden. Een levensgevaarlijke bus dus.

Dankzij pre-launch tests konden ontwikkelaars meteen apps bouwen op het Lightning Network. Apps omvatten eenvoudige use-cases zoals portemonnees en gokplatforms, die de kracht van de microtransacties van het Lightning Network benutten.

Bitcoin kopen, afrekenen met iDeal en de eerste 1.000 geen transactiekosten? Bitvavo is je partner!

Bètaversie

In 2018 lanceerde Lightning Labs eindelijk een bètaversie van zijn Lightning Network-implementatie op het Bitcoin-mainnet. Op dat moment begonnen publieke figuren zoals Twitter-oprichter Jack Dorsey hun betrokkenheid bij het project. Dorsey huurde bijvoorbeeld een groep ontwikkelaars in om zich uitsluitend te concentreren op de ontwikkeling van Lightning Network door ze in Bitcoin te betalen. Hij is ook van plan om het Lightning Network in de toekomst in Twitter te implementeren.

Hoe werkt het Lightning Netwerk?

Het Lightning Network protocol maakt het mogelijk om een ​​peer-to-peer betalingskanaal te creëren tussen twee partijen, zoals tussen een klant en een coffeeshop. Als het kanaal eenmaal is opgezet, kunnen ze een onbeperkt aantal transacties verzenden die bijna geheel direct en daarnaast super goedkoop zijn. Het fungeert als zijn eigen kleine grootboek voor gebruikers om te betalen voor nog kleinere goederen en diensten zoals koffie zonder het bitcoin-netwerk te beïnvloeden en of te belasten.

Vergrendelen

Om een ​​betalingskanaal te creëren, moet de betaler een bepaalde hoeveelheid bitcoin in het netwerk vergrendelen. Zodra de bitcoin is vergrendeld, kan de ontvanger de bedragen ervan factureren naar eigen goeddunken. Als de klant het kanaal open wil houden, kan hij ervoor kiezen om consequent bitcoin toe te voegen, zodat een constante stroom betalingen mogelijk blijft.

Afhandeling

Door een Lightning Network-kanaal te gebruiken, kunnen beide partijen transacties met elkaar uitvoeren. In tegenstelling tot gewone transacties op de bitcoin-blockchain, worden sommige transacties anders afgehandeld. Wanneer twee partijen bijvoorbeeld een kanaal openen en sluiten, worden ze alleen bijgewerkt op de hoofdblockchain. 

Bitcoin kopen, afrekenen met iDeal en de eerste 1.000 geen transactiekosten? Bitvavo is je partner!

Koppeling van betaalsystemen

De twee partijen kunnen voor onbepaalde tijd onderling geld overmaken zonder de belangrijkste blockchain te vertellen. Omdat niet alle transacties binnen een blockchain door alle nodes moeten worden goedgekeurd, versnelt deze strategie de transactietijden aanzienlijk. Lightning Network-knooppunten die transacties kunnen routeren, worden gevormd door afzonderlijke betalingskanalen tussen de betrokken partijen te combineren. Het Lightning Network is dan ook het resultaat van het aan elkaar koppelen van vele betalingssystemen.

Lightning network

Afronding

Uiteindelijk, wanneer de twee partijen of de daartoe aangewezen opdrachtgever(s) besluiten de transactie af te ronden, kunnen ze het kanaal sluiten. Alle informatie van het kanaal wordt vervolgens geconsolideerd in één transactie, die voor opname naar het bitcoin-mainnet wordt verzonden. Consolidatie zorgt ervoor dat tientallen kleine transacties het netwerk tegelijk spammen, waardoor ze worden vereenvoudigd tot één transactie die nodes minder tijd en moeite kost om te valideren. Zonder betalingskanalen staan ​​kleinere transacties grotere transacties in de weg, waardoor het netwerk overbelast raakt en er meer worden toegevoegd voor knooppunten om te valideren. Nu is het blockchain netwerk niet eerst onnodig belast.

Bitcoin kopen, afrekenen met iDeal en de eerste 1.000 geen transactiekosten? Bitvavo is je partner!

Betalen

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat Peter elke dag naar een plaatselijke kroeg gaat en met bitcoin wil betalen. Hij kan ervoor kiezen om voor elk biertje een kleine transactie te doen, maar vanwege de schaalbaarheidsproblemen van bitcoin kan het meer dan een uur duren om de transactie te valideren. 
Peter zal ook de hoge kosten van het bitcoin netwerk moeten betalen, ook al doet hij maar een zeer kleine transactie. Kleine transacties werken met traditionele betaalmethoden zoals een kaart, omdat bedrijven zoals Mastercard de infrastructuur hebben om meer dan 24.000 TPS te verwerken. Daarentegen kan bitcoin op een normale dag zeven TPS valideren.

Kanaal geopend

Met het Lightning Network kan Peter een betaalkanaal openen met de kroeg. Elk biertje dat wordt gekocht wordt binnen dat kanaal geregistreerd en de winkel wordt nog steeds betaald. De transactie is goedkoop of mogelijk zelfs gratis, evenals direct. Wanneer de bitcoin waarmee het kanaal is begonnen, is uitgegeven, kan Peter ervoor kiezen het kanaal te sluiten of opnieuw te vullen. Wanneer een kanaal wordt gesloten, worden alle transacties vastgelegd in de belangrijkste bitcoin-blockchain en wordt de transactie definitief gemaakt. Pas dan wordt het netwerk belast.

Slim contract

Het Lightning Network creëert een slim contract tussen twee partijen. De overeenkomstregels worden bij het maken in het contract gecodeerd en kunnen niet worden verbroken. Slimme contractcode zorgt er ook voor dat de contractuitvoering automatisch verloopt, aangezien contracten in eerste instantie worden gemaakt met vooraf ingestelde vereisten waar alle deelnemende partijen mee akkoord gaan. 
Zodra aan die vereisten is voldaan, zoals wanneer een klant het juiste bedrag voor een biertje betaalt, wordt het contract automatisch vervuld zonder tussenkomst van derden. Het Lightning Network anonimiseert transacties binnen een betalingskanaal zodra ze zijn gevalideerd. Het enige dat iedereen kan zien, is de totale waardeoverdracht, niet de individuele transacties erin.

Bitcoin kopen, afrekenen met iDeal en de eerste 1.000 geen transactiekosten? Bitvavo is je partner!

Buiten de blockchain om

Het is heel goed mogelijk om transacties uit te voeren zonder enige beperking buiten de blockchain. Off-chain transacties kunnen worden vertrouwd om de blockchain af te dwingen, aangezien ze op het mainnet terechtkomen zodra de betalingskanalen zijn gesloten. Het mainnet is de scheidsrechter van alle transacties. Hoewel off-chain-protocollen hun eigen grootboek hebben, integreert dat grootboek altijd terug in de hoofdketen, wat de kern is van het ontwerp van het Lightning Network. Alleen als er een mainchain is om uit te bouwen, kunnen off-chain protocollen bestaan.

Voordelen van Lightning Network

De voor de hand liggende voordelen van het Lightning Network zijn natuurlijk de snellere en goedkopere transacties, waardoor microbetalingen mogelijk zijn op een manier die voorheen nooit mogelijk was. Zonder het Lightning Network zouden gebruikers hoge kosten moeten betalen voor een eenvoudige transactie en vervolgens een uur of langer moeten wachten voordat deze is gevalideerd. Iedereen die al langer bitcoin gebruikt kent de eindeloos lijkende wachttijden van in het begin nog wel.
Er zijn langere wachttijden voor kleinere transacties, omdat miners ervoor kiezen grotere transacties te valideren omdat ze hiervoor grotere beloningen verdienen. 

Verbinding

Het Lightning Network is verbonden met de bitcoin-blockchain, die er als een laag bovenop bestaat. Door de verbinding profiteert het Lightning Network nog steeds van de beveiligingsprotocollen van bitcoin. Twee vliegen in één klap dus. Gebruikers kunnen dan de hoofdblockchain kiezen voor grotere transacties en overstappen naar de off-chain van het Lightning Network voor kleinere zonder zich zorgen te hoeven maken over de veiligheid. De betaalkanalen van Lightning Network bieden ook privétransacties, omdat toeschouwers niet elke afzonderlijke transactie kunnen bekijken, maar alleen het totale pakket.

Swaps

Liefhebbers van cryptocurrency hebben ook atomaire swaps getest, wat inhoudt dat de ene cryptocurrency naar de andere wordt geruild zonder een derde partij of een uitwisseling te gebruiken. Atomic Swaps zijn nuttiger dan een uitwisseling, omdat ze bijna onmiddellijke swaps bieden met weinig tot geen kosten of portemonnee-overdrachten.

Bitcoin kopen, afrekenen met iDeal en de eerste 1.000 geen transactiekosten? Bitvavo is je partner!

Nadelen van Lightning Network

Men moet een wallet, oftewel een portemonnee hebben die compatibel is met het Lightning Network om er daadwerkelijk van te profiteren. Hoewel het vinden van een portemonnee die werkt met het Lightning Network eigenlijk zeer eenvoudig is, moet een gebruiker deze financieren vanuit een traditionele bitcoin-portemonnee. 
De initiële transactie van de traditionele naar de Lightning Network-portemonnee kost een vergoeding, dus gebruikers verliezen wat bitcoin om te communiceren met het protocol. Nadat het geld in de Lightning Network-portemonnee zit, moeten gebruikers hun bitcoin vergrendelen om een ​​betalingskanaal te creëren. 

Dure transacties

Het verzenden van Bitcoin tussen portemonnees kan vervelend en duur zijn, wat onaangenaam is voor nieuwere gebruikers. Dat gezegd hebbende, sommige portefeuilles kunnen zowel on- als off-chain betalingen beheren zonder kosten te betalen, en het gemak zal waarschijnlijk in de loop van de tijd verbeteren. 

Als een van de deelnemers aan het betalingskanaal besluit wat geld op te halen, moeten ze een kanaal actief sluiten en die bitcoin terugkrijgen voordat ze het geld gebruiken. Het is niet mogelijk om een ​​klein beetje geld op te halen en bijvoorbeeld het kanaal open te laten. Zelfs het sluiten of openen van een betalingskanaal vereist dat beide deelnemende partijen een eerste transactie uitvoeren, een zogenaamde routeringsvergoeding. Hoewel het openen van een kanaal eenvoudig van opzet is, maken al deze extra betalingen het proces duurder dan veel potentiële gebruikers zullen willen.

Offline transactiezwendel

Een van de grootste problemen met het Lightning Network is echter offline transactiezwendel. Als een deelnemer aan een betaalkanaal ervoor kiest om het te sluiten terwijl de andere partij offline is, kan de eerste het geld stelen. Als laatstgenoemde dan eindelijk online komt, is het te laat om nog iets te doen. De oplichter kan gewoon offline blijven zonder contact met hen op te nemen.

Bugs blijven

Ook heeft het Lightning Network last van bugs zoals vastgelopen betalingen, dit zijn uitgaande transacties die geen verificatie zien. Het bitcoin-netwerk zal een vastzittende betaling terugbetalen, maar het kan dagen duren om te verwerven, omdat geldige transacties meer prioriteit hebben dan vastzittende transacties als het gaat om verificatie. 

Bitcoin kopen, afrekenen met iDeal en de eerste 1.000 geen transactiekosten? Bitvavo is je partner!

Regelgevers

Ten slotte, zelfs als het Lightning Network al zijn problemen oplost, is er nog steeds het geval van regelgevers. Regelgevers kunnen moeite hebben om Lightning Network voldoende te begrijpen om de juiste wetgeving vast te stellen. 
Als regelgevers het moeilijk hebben, kunnen reguliere crypto-gebruikers ook moeite hebben om het Lightning Network te gebruiken. Zelfs als regelgevers het protocol begrijpen, staan ​​ze het Lightning Network mogelijk niet toe vanwege de anonimiteit ervan. 
Anonieme transacties kunnen wetgevers afschrikken, aangezien ze pas een voltooide transactie kunnen zien nadat een gebruiker zijn betalingskanaal heeft gesloten, niet de individuele transacties die binnen een kanaal zijn gedaan. 

De toekomst van Lightning Network

Gelukkig voor het Lightning Network neemt de acceptatie echter toe. Volgens DappRadar is er meer dan $ 110 miljoen in Bitcoin opgesloten in het Lightning Network. Dit kunnen mensen zijn die betalen voor goederen en diensten, apps gebruiken, gokken en meer. Positieve geluiden dus want de acceptatie blijkt er te zijn en die komt pas als er vertrouwen is.

Essentiële apps

Sommige apps zijn essentieel voor netwerkgebruik, zoals portemonnees die compatibel zijn met Lightning Network. Aangezien het Lightning Network een apart protocol is van het bitcoin-mainnet, vereist het een ander type portemonnee zodat gebruikers betalingskanalen kunnen creëren. Handelaren kunnen het Lightning Network niet gebruiken zonder geoptimaliseerde portefeuilles. Als de acceptatie van Lightning Network blijft groeien, kan de industrie verwachten dat meer wallet-ontwikkelaars Lightning Network-ondersteuning zullen integreren. Toegewijde gebruikers kunnen ook een knooppunt worden, waardoor de transactietijden van Lightning Network worden versneld. 

Bitcoin kopen, afrekenen met iDeal en de eerste 1.000 geen transactiekosten? Bitvavo is je partner!

Crypto uitwisselingen

Het is ook vermeldenswaard dat de ontwikkeling op Lightning is uitgebreid om als een laag-twee-oplossing voor verschillende projecten te werken. Cryptocurrency-uitwisselingen beginnen het protocol ook te ondersteunen, waardoor het Lightning Network naar zoveel mogelijk handelaren wordt gebracht. Uitwisselingen die het Lightning Network integreren, stellen handelaren in staat om kleinere hoeveelheden bitcoin goedkoop en onmiddellijk op te nemen (zelfs wanneer bitcoin overbelast is). Zonder het Lightning Network kunnen gebruikers last hebben van hoge transactiekosten en wachttijden vanwege de traditionele technologie van bitcoin.

Bron: cointelegraph.com

Rubrieken:Crypto currency

Gemarkeerd als:

Blutz

Michèl. Ik bedacht concepten zoals Xandra, Afarma, Wapwinkel, Ibizavandaag, Chillnight, Close2heaven en Beatsandbites. Nu beperk ik me tot het schrijven van wat columns en content voor een aantal websites, maar ik doe dat met groot plezier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.