Menu Start

Je zult het maar zijn. Triest hoor.

Links of rechts

Links zijn is een genetische afwijking, dat is enkele jaren geleden al bewezen in een experiment. Een normale mens is geprogrammeerd om – net zoals alle dieren – de eigen soort in stand te houden. Angstreflex Dat houdt in dat men denkt in termen van ‘groep’ en niet zozeer individueel. […]